Vejledning

Både

Både

På denne side redigeres data for de enkelte både i klubben/stævnet.

Siden beskrives fra toppen og ned.

Knapper

Yderst til højre kan tages backup af hele listen med både.

Alt.mål: Alternative mål kan fx bruges til mål med/uden spiler.

Alle manuel: Sætter alle både til manuel opdatering. Så kan bådene ikke overskrives, hvis der hentes data fra Websejler. Sæt både til manuel, hvis du ikke vil have data overskrevet ved et uheld.

Alle auto: Sætter alle både til mulighed for automatisk opdatering fra websejler. Man kan altid overskrive en båds data ved at overskrive et mål.

Hent websejler: Henter data fra Websejler for alle både, som har betalt deres målerbrev. Lige efter opdatering bliver felterne lilla, hvor systemet har opdateret en båd. Efter opdatering fremgår det af hver båd, om de er gyldige i websejler.

Nr. DB: Man kan med denne knap tildele bådene et nummer, som kommer fra databasens unikke nummer. Alle både i databasen har et unikt nummer.

Rediger både: Går til en ny side, hvor man kan redigere bådtype, bådnavn og sejlnr for bådene.

Aktiv

Aktiv: Hvis en båd gøres inaktiv, så vil den ikke længere være på listen, når man skal tildele en båd til en gruppe. Båden vil heller ikke længere blive oprettet på sejladslister. Aktiveres båden igen, så skal den igen tildeles en gruppe i en eller flerer serier. Et medlem kan også fra sin konto deaktivere sin egen båd, hvis den fx er blevet solgt.

En båd kan aldrig slettes da dens data vil mangle og dermed ødelægge pointberegning. Både kan derfor kun gøres inaktive.

Manuel

Sættes en båd til manuel, så dens data ikke opdateres automatisk fra websejler.

Nr og sejlnummer

Øverst vises bådens sejlnummer. Nedenfor kan angives et manuelt nummer til båden, hvis man ønsker at sejle med numre i stedet for sejlnumre.

Bådens mål

Admin kan kontrollere og redigere bådens mål. Ændres et mål, så vil målet kun påvirke fremtidige sejladser, når bådmål ikke er låst og der trykkes Gem for en sejlads.

Certifikat

Her indtastes nummeret på bådens målerbrev. Bruges kun til registrering.

Medlem ID

Her kan indtastes nummeret på den bruger som ejer båden. Så vil båden og brugeren blive knyttet sammen. Medlem ID findes under Admin - Medlemmer, hvor båd og ejer også kan knyttes sammen.

Betalt

Her kan sættes flueben, hvis en båd har betalt kontingent i klubben eller har betalt for stævnet. Fluebenet er kun til information og påvirker ikke noget i systemet i øvrigt.

Det registreres, hvem der retter i en båds data af hensyn til snyd. Når der trykkes Gem, så vises opdaterede data med lilla indtil næste gang siden opdateres. Dette kan være brugbart ved automatisk opdatering af data.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.