Vejledning

Backup - restore

Backup - restore

Øverst kan trykkes på backup. Dermed laves der backup af alt hvad der er af data i klubben.

Der foretages hver dag backup kl. 23:30 af alt hvad der er ændret i løbet af dagen. Så normalt behøver man ikke gøre noget. Eksperimenterer man med systemet eller ønsker en ekstra sikring af data, kan backup foretages manuelt af alt eller delvis. Restore af data foregår altid delvist.

Restore

Der kan restores:
Både: tabellen med alle klubbens både. Både indeholder også linket til hvem der ejer båden.
Bøjer: tabellen med alle klubbens bøjer.
Serier: tabellen med alle klubbens serier. Serier kan restores enkeltvis.
Grupper: tabellen med alle klubbens grupper pr. serie. Grupper kan restores for hver serie.
Sejlads: tabellen med alle sejladser i klubben. Sejladser restores for en sejlads i en specifik serie ad gangen.
Medlemmer: tabellen med klubbens medlemmer.
Gaster: tabellen for klubben med gasters tilhørsforhold til både. Gasterne er medlemmer som alle andre i ovenstående tabel.
Derefter vælges tidpunkt for, hvornår man ønsker at genskabe data fra.

Der foretages først en automatisk backup af alt inden noget restores. Dette er for at sikre at man ikke kommer til at overskrive det som man havde som udgangspunkt. Inden restore er det en god ide at notere ned hvornår man gør det, så man kan vende tilbage til det man havde inden restore.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.