Vejledning

Baner

Baner

På denne side kan oprettes faste baner til klubbens sejladser.
Der angives om banen skal benyttes som op-ned bane med fluebenet. Derefter kan man give banen et navn. Derefter beskrives banen, hvor man angiver mellem hvilke bøjer sejladsen skal være.
Når banen gemmes, så udregnes banens længde og den vises med røde og grønne bøjer, som symboliserer om bøjerne skal passeres styrbord eller bagbord om.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.