Vejledning

Send email

Email

Øverst kan man vælge en serie i klubben og trykke Vælg. Så fremkommer der et ekstra link neden under. Man kan sende email til:
1. Alle som er med i en serie. Hvis gaster har registreret sig på en båd som gast, så får de også email til serien. Det er derfor en god ide at gaster også opretter sig i systemet og tilknytter sig en båd.
2. Skippere, det er alle bådejere/skipper i klubben.
3. Gaster, det er alle medlemmer, som har rollen gast.
4. Alle medlemmer i klubben - uanset rolle.
5. Dommere og admin, de som er registreret som dommere eller admin i klubben.
6. Admin, de som er registreret som admin i klubben.
7. Gastebørsen, det er alle som man kan kontakte, hvis man mangler en gast en dag.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.