Vejledning

Formater of sortering

Formater

Dato, tid og bane kan angives på forskellige måder.

Dato

5. juni 2019 kan skrives som: 20190605, 05062019, 05-06-2019, 2019-06-05. Datoen vil altid vises som 2019-06-05. Formatet 20190605 er at foretrække.

Tid/klokkeslæt

Tiden 1 time, 5 minutter og 10 sek kan skrives som: 10510, 010510, 01:05:10. Den første eller anden metode er at foretrække, da det er den hurtigste måde at skrive tider på. Tiden vises altid som 01:05:10.

Klokkeslæt, fx starttid, skal skrives på tilsvarende vis, fx 183000 bliver til 18:30:00. Sekunder skal altid med i tider/klokkeslæt.

Sejltider angives altid som den tid båden har sejlet fra stopuret er startet.

Dage

Dage vises som et tal foran en streg(-). Hvis noteret tid skal være 2 dage, 1 time, 5 minutter og 10 sek, så skrives 2-010510 eller 2-10510. Resultatet vises som 2-01:05:10

Absolut tid/dato

Absolutte datoer/tider skrives med en streg(-) foran, som det første. Tidspunktet bliver straks omregnet til en forbrugt tid. Funktionen kan benyttes, når tider noteres for bådene. Eksempel: Starttid er 1-7-2020, kl. 18:00:00. Når båd kommer i mål skrives fx -211010 (klokken 21:10:10), som straks omregnes til en noteret tid på 03:10:10. Hvis båden kommer i mål den 3-7-2020 kl. 21:10:10, da skrives også -211010, som omregnes til tiden 2-03:10:10. Man kan også skrive -20200703-211010, dette giver samme resultat.

Bane

Banen skrives som: a b c d, a,b,c,d, a-b-c-d. Hver bøje skal altid være adskilt af mellemrum, komma eller bindestreg. Bøjer med tal eller flere bogstaver kan også anvendes, men gør det vanskeligere at skrive banen. Bogstaverne skal svare overens med de bogstaver der er brugt for bøjerne. Feltet vil give fejl, hvis man vælger en bøje som ikke eksisterer.

Bøjens navn kan efterfølges af s/b for styrbord/bagbord eller r/g for rød/grøn, disse bogstaver vil automatisk konverteres til små bogstaver og angiver om bøjen skal passeres styrbord eller bagbord om.

Sortering

På en del lister er det muligt at sortere. En grøn overskrift viser hvilken kolonne der er sorteret efter. Når man trykker på en overskrift (hvis der kommer en hånd frem), så sorteres efter denne overskrift og den bliver grøn. Trykker man på samme overskrift igen, så sorteres i modsat rækkefølge.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.