Vejledning

Grupper

Grupper

Her bestemmes hvilke grupper en båd skal indgå i i de enkelte serier i klubben/stævnet.

Gruppe

Først vælges en serie, som man vil indstille gruppeinddeling for.

Gruppe SKAL angives fortløbende som tal fra 1 - X. Tallet bruges til automatisk at kompensere for forskudt start mellem grupperne.

Hvis to grupper skal starte samtidigt, så skal der oprettes fx en gruppe 2A og 2B. Gruppe 2A og 2B vil starte samtidigt men de vil i forhold til point optræde som 2 forskellige grupper.

En båd kommer først med i en sejlads, når den er tildelt en gruppe i en serie. En båd kan godt optræde med forskelligt gruppenummer i de forskellige serier.

Ændringer af grupper slår først igennem, når næste sejlads oprettes.

Gruppenavne

Når grupper er oprettet, så kan man efterfølgende oprette navne for grupperne, fx "Startergruppen", "X-gruppe", "H-både" mv.

Starttidspunkt

Her kan angives, hvornår gruppen skal starte. Normalt foregår det som en automatisk beregning ud fra sejladsens starttidspunkt og gruppenummeret. Men ønsker man at en gruppe skal starte på et helt specifikt tidpunkt, så kan det indtastes her. Felterne skal normalt efterlades tomme.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.