Vejledning

Medlemmer

Medlemmer Roller

Yderst til højre kan tages backup af listen. Der tages backup af klubbens både, da medlemmerne er tilknyttet til både. Der tages backup af medlemmer og gaster.

Knapper
Opret bruger: Her kan Admin oprette en bruger. Det er ikke muligt at oprette password for brugeren. Når brugeren er logget ud, så kan brugeren vælge Glemt password, og så kan der oprettes et password, som kan bruges til login.
Rediger bruger: Her kan Admin ændre brugerens navn, email og tlf.

Roller

I dette afsnit kan indstilles forskellige indstillinger for hver enkelt medlem.

På listen vises medlemmer og deres email. Røde medlemmer, er medlemmer som hverken er bådejer eller tilknyttet som gast til en båd. Enhver kan oprette et login i klubben, men hvis et medlem ikke har nogen tilknytning, så kan det være et udtryk for en ubuden gæst i klubben. Derfor bør man have så meget styr på sine medlemmer at de ikke er røde.
Grå medlemmer er bådejere.
Grønne medlemmer er gaster, som hører til på en båd.

Medlemnummeret fremgår også. Medlemmesnummeret ses også under Admin - Både, hvor ejerskab til en båd også kan redigeres.

I kolonnen "Roller" kan medlemmerne tildeles en rolle.
Admin er har adgang til Admin menuen og de andre menuer. Admin har fulde rettigheder til hele systemet.
Dommer ikke adgang til Admin menu men de andre menuer. Dommere kan oprette og afholde sejladser.
Medlemmer har ikke adgang til Admin og Dommer menuer. Medlemmer kan se resultater og se basis data for klubben.

Kolonnen "Konto aktiveret" kan stilles af Admin. Når et medlem opretter sig i systemet, da får medlemmet en email om at aktivere sin konto. Admin kan hjælpe med at aktivere kontoen, hvis medlemmet ikke selv kan få dette gjort. Admin kan også deaktivere en konto og udlukke et medlem fra at logge på.
Admin har også mulighed for at slette medlemmet helt fra systemet. Båden vil dog stadig kunne deltage i sejladser, da både kan eksistere uden ejere.

Medlemmer Skippere

Her kan man vælge en båd og tilknytte en skipper til båden. En båd kan kun have en skipper. Ellers må man kopiere båden og give de to både et mærke, for at kunne adskille dem fra hinanden. På resultatlisterne vil mærket ikke vises.

Medlemmer Gaster

Her kan man vælge en båd og tilknytte en eller flere gaster til båden. Gaster vil således også kunne se Din sejlads og få emails tilsendt på lige fod med skipper.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.