Vejledning

Serier

Serier

På denne side indstilles klubbens grunddata for serier. En serie kan også benyttes til et stævne i en weekend, som kun indeholder klubbens egne både. Da oprettes blot en serie til sådan en weekendsejlads.

Yderst til højre kan tages backup af alle klubbens serier. Serier kan genskabes en ad gangen. På listen vælges en allerede oprettet serier eller der kan oprettes en ny serie. Der oprettes en serie til fx "Tirsdagssejlads", "Pigesejlads", "Ungdomssejlads" osv. En serie skal ikke indeholde årstal, da serien starter som en ny serie igen året efter. En serie kan også kopieres med alle den indstillinger. Den nye serie vil hedde "kopi" bagefter navnet.

Farver

Grå betyder at ændringer vil slå igennem, når næste sejlads oprettes.
Lilla betyder at det er en indstilling man sætter før første sejlads i serien og derefter aldrig ændrer.
Grøn betyder at ændringen vil straks slå igennem på alle resultatlister. Så grønne felter kan ændres efter at sejladsen er gemt og alligevel slå igennem.

Aktiv

Kun aktive serier kan vælges, når der oprettes en ny sejlads. En serie kan ikke slettes, men den kan gøres inaktiv, hvis man ikke længere skal bruge den.

Skjult

Sættes flueben, så er vises serien kun for klubbens Admin. Admin kan benytte dette til testformål eller til at forberede sejladser inden de vises for dommere og medlemmer.

Sejladsserie

Her navngives serien, fx "Onsdagssejlads". Serienavne bør ikke indeholde årstal, da dette automatisk tilføjes af systemet. Uden årstal kan serien genbruges næste år, da den året efter tilføjes næste års årstal.

Default starttidspunkt

Tidspunktet, hvor sejladser normalt starter. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Tidspunktet kan også ændres individuelt for hver sejlads.

Max tid

Her navngives hvor mange dage og timer en sejlads maximalt kan være i serien. Efter denne tid stopper tidsregistrering automatisk og sejladsen låses mod videre redigering.

Default tid mellem start

Tiden der går mellem grupperne starter. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Tiden kan også ændres individuelt for hver sejlads. Tiden må ikke være mindre end 5 minutter.

Auto start

Fluebenet betyder at man 15 minutter før start skal opdatere "Opdater sejlads" siden. Så vil stopuret automatisk starte nedtælling til det tidspunkt man har angivet for start.

Klasseserie

Hvis bådene indenfor hver gruppe kun indeholder klassebåde (samme type både), så der kun skal gives point og ikke tider, så skal der sættes flueben her.

Handicap

Her vælges hvilken type handicap sejladserne normalt skal afvikles med. Dette kopieres til sejladsen/løbet, når der oprettes en ny sejlads. Handicap kan også ændres individuelt for hver sejlads.

Alternative mål

Her angives om det er tilladt at benytte bådes alternative mål i denne serie, fx mål med/uden spiler.

Dynamiske mål

Her angives om det er tilladt at benytte dynamiske mål for bådene. Dynamiske mål sikrer at bådene nærmer sig hinanden, så det udligner "urimelige" mål.

Pointberegning

Systemet benytter internationale kapsejladsregler for pointberegning i følge lavpoint systemet.
Point kan beregnes efter to forskellige principper. Der vælges hvilket princip der benyttes for serien.
A5.3: Udgået/diskvalificeret båd får antal startet både i gruppen + 1. Nok den mest brugte til almindelig klubsejlads, da både værdsættes for at have forsøgt at starte.
A5.2: Udgået/diskvalificeret båd får antal tilmeldte både i gruppen + 1.
Principperne følger internationale kapsejladsregler. Se mere i kapsejladsreglerne fra side 71

Fradrag

Her vælges hvor mange af de dårligste sejladser for en båd som ikke skal tælle med i årsberegningen (serien). Fradraget virker både for beregningen af total point i serien for gruppen og for over alt. Sættes en værdi større end 0, så vil point i serien i de første af årets sejladser være 0. Værdien kan løbende justeres og vil straks påvirke total point i serien. Reglen følger internationale kapsejladsregler tillæg A2.1. Reglen har også indflydelse på tillæg A8.1 om pointlighed i en serie.

Tidsstraf

Denne regel følger ikke nogen gældende internationale regler. Reglen kan benyttes til at give en båd en foruddefineret tidsstraf, fx ved tyvstart, hvor båden ikke vender om. Den kan også bruges til andre straffe. Tidsstraffen påvirker præmietiden direkte. Straffen bør ikke ændres i løbet af serien, da ændringen kun vil påvirke efterfølgende sejladser.
Der kan også vælges dynamisk straf, hvor man kan angive straftiden for båden. Dette kan benyttes, hvor man fx vil benytte en straftid for at gå på grund og en anden for at snyde.

Registrere start/mål

Hvis flueben er sat, så kan medlemmer på sejladsdagen gå ind på Lister - Før starte og se hvilke sejlads de skal deltage i. Her kan de registrere at de deltager i sejladsen, så dommerbåden ikke skal afkrydse alle både der er startet. Dette er en hjælp for dommerbåden på aftensejladser. Til stævner bør man ikke bruge dette.
For sejladser uden dommere, da kan man også vælge at der kommer en knap frem under Lister - Før start, så bådene selv kan registrere at de er kommet i mål. Denne bør bestemt ikke benyttes til stævner.

Forskellige baner

Hvis dette flueben er sat, så kan der oprettes forskellige i baner for hver gruppe. Når der oprettes ny sejlads, så får alle grupper den samme bane tildelt. Under Dommer - Opdater sejlads kan ændres bane for hver gruppe. Benyttes denne funktion, så kan man ikke få et overalt regnskab for bådene, da de ikke sejler den samme bane. Det vil være at sammenligne pærer og bananer.

Vis navne i resultater

Af hensyn til GDPR har Kapsejlads.nu valgt at navne normalt ikke vises i forbindelse med bådene under resultatlister. Admin kan dog vælge om skippers og gasters navne alligevel skal vises på listerne.

Klokkeslæt

I stedet for at vise en stopurstid for måltagningstiden, så vises i stedet klokkeslættet, hvor båden kom i mål.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.