Vejledning

Opret stævne

Opret stævne

Stævner kan kun oprettes af en Admin. Der angives et navn til stævnet.
Kun bøjer kopieres over i stævnet. Egne eller fremmede sejlere kan tilmelde sig stævnet med et enkelt klik eller ved at oprette sig som nyt medlem til stævnet. Bemærk at stævner er offentligt tilgængelige for alle, så alle kan tilmelde sig. Der skal oprettes en eller flere serier i stævnet og bådene skal efter tilmelding inddeles i grupper.

Man skal nu logge ud og logge ind igen. Når man logger ind, så skal man vælge det stævne, som man lige har oprettet.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.