Vejledning

TracTrac

TracTrac opsætning

TracTrac funktionen kan benyttes til at hente mellemtider eller sluttider automatisk og direkte over i Kapsejlads.nu fra TracTrac.

Gå til Admin - Serie og vælg den serie, som skal indeholde TracTrac integration. Nederst aktiveres TracTrac funktionen. Dette giver nogle ekstra knapper i Dommer - Opdater sejlads og i Lister - Startliste.

Opret en sejlads i den serie, som har TracTrac aktiveret. Når sejladsen er oprettet, så gå til Lister - Startliste. Kontroller at listen er korrekt. Tryk TT Export og derefter TT download for at hente filen. Filen kan sendes til TracTrac for at få oprettet sejladsen i TracTrac. Husk at fortælle TracTrac, at de skal aktivere sejladsen for Kapsejlads.nu. Ellers kommer det aldrig til at virke.

Gå ind på TracTrac sejladsen på TracTrac hjemmesiden. I linket til sejladsen finder man event id mellem events/ og næste /. Tilsvarende finder man race id mellem races/ og .json. Et TracTrac eventid dækker fx en helt arrangement over en weekend. Denne event kan igen indeholde flere races/sejladser.

Gå til Dommer - Opdater sejlads og indsæt eventid og raceid for sejladsen. Gem og tryk TT kontrol, og se at der står OK og et navn ud for eventid og raceid. Så har Kapsejlads.nu fat i TracTrac sejladsen.

Tryk TT data og find den port/gate, som du ønsker tiden for. Indtast denne gate i Opdater Sejlads. Navngiv sejladsen med portens navn. Gem og tryk TT kontrol for at kontrollere at alle data er korrekt.

Sæt nu flueben i TracTrac aktiv. Det er den sidste parameter for at der kan hentes data automatisk.

Kapsejlads.nu vil automatisk hente data for ikke udfyldte tider hvert andet minut, når sejladsen er i gang og alle 4 TracTrac felter er OK. Før og efter sejladsen vil der stå, at den ikke henter data. Data hentes kun så længe sejladsen er i gang og tiderne ikke er låst.

Man kan manuelt hente TT data med knappen TT Hent Data, når tiderne ikke er låst. Alle 4 felter skal stadig være OK, for at det virker.

Man kan oprette en sejlads for hver port og dermed få mellemresultater for hver port, som man sejler igennem - målporten kan også benyttes som en port. Disse tider korrigeres til præmietider og man har de rigtige resultater, som kan vises på sædvanlige resultatlister.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.