Vejledning

Klubliste

Klubliste

Denne liste samler alle relevante data for klubbens sejladser på én side. Fra klubbens hjemmeside eller andre steder fra, kan der linkes til blot denne ene side, så har man alle relevante informationer. Denne side kan først tilgås, når der er oprettet mindst 1 sejlads i klubben.

Både

Klik på Både, og se hvilke både, der er i klubben og hvilke serier de er i. Bådes data ses også her. Samme information kan også findes på Medlemmer - Både.

Bøjer

Her findes information om klubbens almindelige bøjer og placeringer samt bøjer, når der benyttes op-ned baner. Ved op-ned baner kan bøjernes placeringer ændres undervejs. Samme information kan også findes under Medlemmer - Banekort.

Sejlplan

Her kan der være en liste over sejladstidspunkter for forskellige serier, så man ved hvornår man skal sejle. Listerne kan også indeholde planer for, hvem der skal være dommer og hvem der skal stå for madlavning og oprydning. Samme information kan også findes under Lister - Sejlplan.

Startlister

Her findes startlister for kommende sejladser, hvis sejladserne er oprettet. Samme information kan også findes under Lister - Startliste.

Oversigt

Her findes seneste Oversigt over stilling for den sidst afholdte sejlads i hver serie. Findes også under Lister - Oversigt

Detaljeret resultater

Her findes et link til alle afholdte sejladser for alle serier i klubben. Disse sider indeholder detaljeret information om tider i hver sejlads. Findes også under Lister - Detaljeret resultater.

Pointskema

Her findes Pointskema over stilling for den sidst afholdte sejlads i hver serie. Findes også under Lister - Pointskema.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.