Vejledning

Resultat oversigt

Resultat oversigt

Her vises en kort oversigt over tider og point i en sejlads. Der vises point og placering for hvor langt man er serien - for gruppen og overalt. Blå viser resultater for gruppen. Lilla viser overalt resultater.
Der kan vælges at kigge på tidligere sejladser, så vises point og placeringer kun op til den viste sejlads. Point og placeringer tager højde for x antal fradrag.
Præmietid vises med rødt, hvis båden har fået tidsstraf. Point vises med rødt, hvis båden har fået pointstraf. Bådens navn er rød, så er det en gæstebåd. Den vil altid få point, som den ikke har været med i sejladsen. Point med grønt betyder at båden har fået tildelt manuelle point.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.