Vejledning

Resultat pointskema

Resultat pointskema

Her vises point for hver sejlads op til den valgte sejlads. Sum og fradrag beregnes og giver den samlede pointsum.
Placeringer beregnes og ved pointlighed afgøres placering efter regel A8.1 og A8.2. Det vises hvilken regel der brugt til at afgøre placeringen.
Hvis en båd ikke har været tilmeldt i nogle sejladser, så vises dens point i parantes.
Hvis båden har været straffet, så vises pointet med rødt. Grønne point betyder at båden har været tildelt manuelle point.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.