Vejledning

Sejlplan

Sejlplan

Af denne liste fremgår det, hvilke datoer, der skal sejles i en bestemt serie.
Det kan også fremgå, hvem der skal være dommer, stå for mad og oprydning.

Vælg en serie og se sejlplanen.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.