Vejledning

Startliste

Startliste

På denne side kan ses en liste over hvilke både der starter. De kan være inddelt i grupper eller på en lang liste, hvis det er til respitstart. Listen vælger normalt den næste kommende sejlads, men det kan være nødvendigt manuelt at vælge en anden sejlads.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.