Vejledning

Sejladsregler

Sejladsregler

Her findes sejladsreglerne, hvis klubben har uploadet dem. Klik på linket for at hente dem ned.
Det er muligt for alle at skrive kommentarer til sejladsreglerne. Se mere under opslagstavle om hvordan det gøres.
Som dommer har man mulighed for at uploade sejladsregler eller slette dem. Der kan uploades flere filer. Filnavnet vises på listen.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.