Vejledning

Fordele ved Kapsejlads

Fordele

Der er flere fordele ved at benytte Kapsejlads.nu.

Resultater beregnes straks efter en båd har passeret målstregen. Sejlere kan straks se deres tid og placering, hvis ikke både korrigeres efter DH mål.

Både registreres nemt i mål ved at klikke på både, ved at notere dens sejltid fra det indbyggede stopur eller ved at angive klokkeslæt for mål.

Alle resultater ligger klar på hjemmeside uden at man skal foretage sig yderligere. Minimum administration for dommere og administratorer. Man skal ikke sende emails, printe eller lignende. Der kan linkes direkte til resultatlisterne fra andre hjemmesider.

Tilskuer kan online følge med i resultaterne og skal ikke vente. Sejlerne kan fra deres telefon straks se resultaterne.

Systemet kan også benyttes uden tider til fx klassesejladser, hvor man ikke bruger DH mål.

Det er nemt at tilføje eller slette både i løbet af sæsonen eller i sidste øjeblik til en sejlads.

Banens længde beregnes automatisk ud fra bøjernes placering. Banens længde kan også opgives direkte.

Bøjers placeringer kan indmåles med smartphone.

Banen kan oprettes 5 min før start, det tager ikke længere tid at lave en sejlads.

Sejlere kan online se banen fra deres tlf. De kan også se hvad tid de skal starte - også ved respitstart.

Indbygget stopur, som tæller ned til de forskellige signaler og flag ved start. Stopuret tæller også ned for hver båd ved respitstart og angiver hvilke både, som skal starte næste gang.

Virker på PC, tablet og smartphone. Kan benyttes af flere dommere samtidigt. Systemet kan også benyttes uden dommere af sejlerne alene.

Der er også mulighed for at oprette større stævner. I den forbindelse hører der også et betalingssystem med, hvor man kan opkræve betaling og få information fra sejlerne.

Ring eller skriv for at få en online demo. Se under Kontakt.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.