Vejledning

Skifte gruppe

Ændringer i grupper


Tilføje fjerne både

Både skal først og fremmest være oprettet i Admin - Både. Ændringer for sejladser, som endnu ikke er oprettet foretages fra Admin - Grupper. For en sejlads, som allerede er oprettet, da foretages ændringen fra knappen Både i bunden af Dommer - Opdater Sejlads (sejladsafvikling).

Båd skifter gruppe

Hvis en båd midt i en serie skifter gruppe:
Båden vil forblive i den gamle gruppe for de sejladser der allerede er afviklet. I de kommende sejladser vil båden tage sine point med fra tidligere sejladser over i den nye gruppe.
Point som gives, hvis både ikke kommer til start eller bliver diskvalificeret vil ændre sig fremadrettet for begge grupper og vil ikke ændre sig for allerde afholdte sejladser.

En ny båd kommer til i løbet af serien

Antag der allerede er 10 både i en serie, en ny båd til kommer til i sejlads 3:
Indtil da ville bådene have fået 11 point, hvis ikke de kom til start. Den nye båd vil få 11 point for de sejladser, som den ikke har deltaget i. Dette gør at den ligestilles med de både, som ellers ikke har været til start. Den manglende sejladser vil i pointskemaet være vist i parantes. Pga. fx 2 fradrag, da vil båden få fradrag for sejladser, den ikke har været med i og har derfor stadig en chance for at vinde. Nu er der 11 både i gruppen, og bådene vil derfor fremadrettet få 12 point, hvis de ikke kommer til start.

En båd udgår fra serien

Antag der allerede er 10 både i en serie:
Ved at lade båden være, så vil den ikke opstille til start. Dermed vil alle både fortsat få 11 point for ikke at komme til start.
Sættes båden til inaktiv, så vil den ikke længere optræde på lister for fremadrettede sejladser. De andre både vil får 10 point for ikke at komme til start. Kigger man på pointskemaet for tidligere sejladser, så vil den udgåede båd vises på disse lister indtil den er udgået.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.