Vejledning

Skifte gruppe

Båd skifter mål

Hvis en båd midt GPH/TACIx mål midt i en serie:
Båden vil fremadrettet blive beregnet med dens nye mål. Bagudrettet vil det ikke ændre på dens tider eller point.
Men hvis man går tilbage og opdaterer gamle sejladser, så vil de blive beregnet med bådens nye mål og kan dermed påvirke hele pointberegningen.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.