Vejledning

Skifte bådens navn

Skifte bådens navn

Normalt skal medlemmet selv skifte bådens navn ved at gå til Medlem - Konto. Her kan bådens navn, type og sejlnummer udskiftes. Dette må ikke gøres, hvis man får en ny båd. Så skal man sætte sin båd inaktiv og oprette en ny båd.
En Admin kan hjælpe med at skifte disse oplysninger. Som Admin går man til Admin - Både. Vælg linket Rediger bådtype, bådnavn, sejlnr.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.