Vejledning

Slette en båd

Slette en båd

Hver båd har et unikt nummer i systemet. Dette bruges i sejladserne. Til det unikke nummer hører bådens navn, type, mål osv. Sletter man båden, så vil båden ikke længere kunne vises med dens navn i listerne. Man kan derfor ikke slette en båd.
Men man kan gøre en båd inaktiv, så den ikke længere optræder på listerne. Gå til Medlem - Konto og fjern fluebenet ved Aktiv.
Køber man ny båd, så bør sætte den gamle intaktiv og oprette en ny båd. Det samme gælder, hvis båden sælges til en anden klub, som også er med i Kapsejlads.nu.
En båd kan dog slettes, såfremt den endnu ikke har deltaget i en kapsejlads.

Copyright 2019, Frank Larsen

All images have been taken by users of this site.